Soňky habarlar

Arhiw

"Turkmenportal" studiýamyza akustik potolok gurnaldy

11:4022.09.2020
1
36241
Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň
sapar88 ( 01.10.2020 )

Ak buludyň öndürýän önümlerini diňe potoloklaryň däl, eýsem diwarlaryň hem bezegidir. Olaryň akustik bolmagy bolsa, gurnalan ýerinde hakykatdanam sesiň täsirini sazlaýar. "Ak buludyň" agzybir kollektiwi üstünlik hemraňyz bolsun, döredijilik önümçiliginde ýoluňyz bulut ýaly ak bolsun, täsin döredijiligiňiziň höwri köp bolsun

3