News Archive

Molecular Force "Aýallar üçin urokompleks" Faberlic

0
613
Phone:
+99361704962
Mail:
tasliyew1@gmail.com
Price:
Jañda
Molekulýar iýmit goşundylary Molecular Force bazardaky özboluşly önüm. Bu ugry, bu ugurdaky iň uly kompaniýa, iýmit goşundy formulalarynda täzelikçi, Amerikan laboratoriýasy Lief Labs bilen bilelikde ösdürdik. Bedeniň her ulgamyna çylşyrymly täsir edýäris. Formulalar, patentlenen BioPerine® komponenti bilen güýçlendirilen bio-elýeterli ösümlik maddalaryna esaslanýar. Biologiki taýdan işjeň maddalaryň siňdirilişini ep-esli ýokarlandyrýar.

Täsin innowasiýa molekulýar formulalary.
Beden ulgamlaryna toplumlaýyn çemeleşme.
Her formuladaky ingredientleriň sinergiýasy netijeliligi ýokarlandyrýar.
Patentlenen gara burç miwesi ekstrakty bolan BioPerine® komponenti bilen güýçlendirilýär.

Biologiki taýdan işjeň goşundy "Aýallar üçin Urokompleks" esasy meselä çylşyrymly täsir etmek - gaýtalanýan çişme ideýasyna esaslanýar. Munuň sebäpleriniň ýok edilmegi bilen baglanyşyklydyr: bakteriýalaryň ösüşini basyp ýatyrmak (kepeniň ekstrakty) we öt haltanyň diwary, peşew we peşew çykaryş ulgamynda dowamly çişme prosesleriniň aýrylmagy. Önüm aýallaryň saglygynyň örän giňden ýaýran we näzik meselesini - islendik ýaşda ýüze çykýan gaýtalanýan sistiti çözmek üçin täsirli guraldyr.
Kurkuma ekstrakty - immunomodulýator, çişme proseslerini (dowamly çişmegi goşmak bilen) basyp, göni giň spektrli antibakterial täsire eýe.
Gök çaý ekstrakty güýçli antioksidant işjeňligi bolan polifenolik birleşme bolup, çişmä garşy täsir edýär we içki organlaryň özbaşdak kadalaşmagyny kadalaşdyrýar.

Önümiň esasy aýratynlyklary:

Ýokançlyga garşy häsiýetleri bar.
Aýallarda içki organlaryň özbaşdak düzgünleşdirilmegini kadalaşdyrýar.
Antibakterial täsiri bar.
Ullanma: biologiki taýdan işjeň iýmit goşundysy - flawonoidleriň, antosýaninleriň, polifenollaryň we katekinleriň goşmaça çeşmesi.

Comments
To leave a comment, log in or register
By topic