Стройматериалы

Сортировка:
Стройматериалы
Aşgabat, G.Kulyýew köçesi, «Derýaplastik» dükany
+99312754310
13 Июнь 2014
16404
Стройматериалы
(+993 65) 64 59 49 (+993 62) 65 94 18
15 Март 2021
16609
Стройматериалы
Туркменистан, г.Ашхабад, "Алтын Асыр" БЦ (5-ти ножка)
(+993 65) 48 51 34
27 Ноябрь 2020
8293
Стройматериалы
Туркменистан, Ашгабат, Багтыярлык, ул. Тазе Заман, дом 180/2.
(+993 61) 37 27 55.
27 Ноябрь 2020
9673
Стройматериалы
+99365406565
26 Ноябрь 2020
6981
Стройматериалы
Туркменистан, Aшхабат, Ак Там Базары, 33 магазин.
(+993 61) 10 25 01, (+993 65) 61 71 73.
31 Июль 2020
6685
Стройматериалы
Туркменистан, Ашхабад, "Ак Там базары"
(+993 61) 80 65 45.
16 Июль 2020
6709
Стройматериалы
Туркменистан, г.Ашхабад, Нурберды Хан 3 (Рембыттехника).
(+993 65) 65 40 40.
22 Июнь 2020
7225
Стройматериалы
Туркменистан, г.Ашхабад, ул. Йылгай Дурдыева 54, здание "Jähek"
(+993 12) 75-49-50, (+993 65) 63-63-71.
26 Июнь 2020
5353
Стройматериалы
G. Kuliev 38, USSAT Trade Centre, Ashgabat, Ahal, Turkmenistan
(+993 65) 56 48 44.
12 Август 2020
1706
Стройматериалы
Туркменистан, Ашгабат, ул. Г.Кулиев.38. ТЦ. Уссат.
(+993 65) 56 48 44.
16 Июль 2020
3303
Стройматериалы
Туркменистан, г.Ашгабат, ул. Г.Кулиев.38. Тц. Уссат.
+99365564844
30 Июнь 2020
1868
Стройматериалы
Туркменистан, г.Ашхабад, АкТам базары, магазин №22
+993 65 45-90-03
22 Июнь 2020
3958
Стройматериалы
Ул. Андалиба, Мир 1, Дом 1А.
(+99312) 46-34-34, +993 65 68-47-58, +993 65 68-24-78
20 Сентябрь 2012
33460
Стройматериалы
г.Ашгабат,
(99364) 35 55 51, 61 11 11
15 Август 2012
8269
Стройматериалы
г.Ашгабат, пр. Туркменбаши, 83
(99312) 22 01 34
15 Август 2012
5691
Стройматериалы
г. Ашхабад. ул. Туркменбаши (Ленина), дом 83
22-01-34
07 Сентябрь 2012
8817
Стройматериалы
г.Ашгабат,
(99312) 492982,492464, 865852097
19 Сентябрь 2012
4487
Стройматериалы
г.Ашгабат,
(99312) 428134, 326961
19 Сентябрь 2012
3986
Стройматериалы
г.Ашгабат, мкр. Парахат (Мир) 2/3, дом 5
(99312) 463303, 463659
19 Сентябрь 2012
7193
Стройматериалы
г.Ашгабат,
(99312) 206447, 273311, 276162
19 Сентябрь 2012
10736
Стройматериалы
г. Ашгабат, пр. Битарап Туркменистан 108, ТЦ Джошкун, 5 этаж
(99312) 218102, 865816295
19 Сентябрь 2012
8743
Стройматериалы
г.Ашгабат, пр. Битарап Туркменистан, 223/2
(99364) 020077, (99312) 211616
19 Сентябрь 2012
6314
Стройматериалы
г.Ашгабат,
(99312) 669754, 100214
19 Сентябрь 2012
4877
Стройматериалы
г.Ашгабат,
(99312) 360531, 217904, 684624762
19 Сентябрь 2012
6886