Последние новости

Архив новостей

«Türkmenstandartlary» baş döwlet gullugy damjalaýyn suwaryş ulgamynyň taslamasyny düzmek boýunça bäsleşik yglan edýär

0
1141
Адрес:
Aşgabat şäheriniň Oguz han köçesiniň 201-nji jaýy.
Телефон:
(+99312) 39-25-11, 39-25-84, 39-25-65.

«Türkmenstandartlary» baş döwlet gullugy damjalaýyn suwaryş ulgamynyň taslamasyny düzmek, ony enjamlaşdyryp  gurnamak we ulanyşa bermek boýunça bäsleşik yglan edýär.

Bäsleşige gatnaşmak üçin ýazmaça arza bermeli we bäsleşige degişli resminamalary almaly.

Bäsleşik boýunça teklipler iki sany bukjada berilmeli. Birinji bukjada doly tehniki häsiýetler, ikinji bukjada teklip edilýän bahalar görkezilmeli.

Gurnamak boýunça işleriň we şol işleri ýerine ýetirmek üçin zerur bolan enjamlaryň, hyzmatlaryň maliýeleşdirilmegini milli manatda göz öňünde tutmaly.

Teklipler 2022-nji ýylyň 10-njy martyna, sagat 18-00 çenli «Türkmenstandartlary» baş döwlet gullugynyň edara binasynda kabul edilýär.

Salgysy: Aşgabat şäheriniň Oguz han köçesiniň 201-nji jaýy.

Habarlaşmak üçin telefon belgileri: (+99312) 39-25-11, 39-25-84, 39-25-65.

Если вы заметили ошибку в тексте, пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
Для того, чтобы оставить комментарий, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
По теме