ÖNÜMÇÜLIK NASOSY

0
1534
Телефон:
+99363582914
Почта:
tm.caspian@gmail.com
HOWLUGYŇ
3-6 AÝ GARAŞARNA BERÝÄS.
EDARA KÄRHANALAR ÜÇIN NIÝETLENEN
Nasos ХМС. ХМС sorujy nasoslary partlama garşy goralan. Bu nasoslary
tankerlerden, demirýol we awto sisternelerinden benzin, kerosin, dizel
ýangyjy, nafta, topoçny mazut, motor ýangyjy , distilýatny ýangyçlar,
wakumly gozaýl, gudron, bitum we goýy tegniki beýleki suwuklyklary sorup
almak üçin ulanylýar. ХМС nasoslary ýapyşgaklygy 1000st, dykyzlygy
1,85g/sm 3 çenli suwuklyklary sorup bilýär. Sorup alynýan suwuklygyň
temperaturasy -40 O С -dan +140 O С-a çenli. ХМС nasos 12 atm çenli
basyşy göterýärler.
Комментарии
Для того, чтобы оставить комментарий, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
По теме