ÝARDAM ÇEPERÇILIK HYZMATLARY -

0
1385
Profession:
Region:
Phone:
+99361381188
Mail:
yardam.tm@gmail.com
“YARDAM” KOMPANIÝASY:

•KOMPANIÝALARYŇ IŞGÄR ÝETMEZÇILIGINI DOLDURMAKDA ÝA-DA ÖZINE DEGIŞLI ÖKDE BILERMENLERI GÖZLÄP TAPMAKDA WE SAÝLAP SEÇMEKDE KÖMEK EDÝÄR;

•SMM MARKETING HYZMATY – KOMPANIÝALARYŇ, MEŞHUR ADAMLARYŇ, MAGAZYNLARYŇ INTERNET SAHYPALARYNY ÝÖREDIP, TARGETING ARKALY ÖSDÜRIP SOSIAL MEDIA SAHYPALAR ARKALY ÝAÝBAŇLANDYRÝAR;

•KOMPANIÝALAR ÜÇIN WIDEOŞEKILLI REKLAMA WIDEOLARYNY TÄZE GARAÝYŞ BILEN HÖDÜRLEÝÄR;

•ÇEPERÇILIK SUNGATYNYŇ DÜRLI GÖRNÜŞLERINI SIZIŇ ISLEGIŇIZE GÖRÄ, NEPISLIK WE USSATLYK BILEN MÄHRIMIZI SIŇDIRIP DÖREDÝÄRIS.

ÇEPERÇILIK HYZMATLARYNYŇ GÖRNÜŞLERI:


1. PEÝZAŽLAR
2. PORTRETLER
3. MILLI GYMMATLYKLAR
4. 3D ŞEKILLI SURATLAR
5. POP ART – DIZAÝN
(DÜRLI TEKIZLIKDE)

TÄZE ÝYLDA ÖZ ÝAKYNLARYŇYZA. KÄRDEŞLERIŇIZE. BAŞLYGYŇYZA ÝERLIKLI ÇEPER SOWGAT BERESIŇIZ GELSE BIZE ÝÜZ TUTYP BILERSIŇIZ!

HABARLAŞMAK ÜÇIN:

+99361381188
+99361687774


Comments
To leave a comment, log in or register
By topic