Latest News

News Archive

KENT DOOR | KENT GAPY

0
663
Phone:
+905489380709
Mail:
kentdoor@mail.ru
Price:
1.000.000
Hyzmat çemeleşmämizdäki tapawudy teklip edip, içerde we daşary ýurtdaky müşderilerimize ýokary hilli hyzmat edýäris. Korporatiw şahsyýetimiz bilen birlikde esasy iş ýörelgelerimiziň arasynda dogruçyllyk, ygtybarlylyk, ahlaklylyk we täzelik bar. Esasy maksadymyz, geçmişdäki we häzirki tejribämizi ulanmak, ýurdumyzyň ykdysadyýetine goşant goşmak we iş tapmak arkaly ýurdumyza iň gowy görnüşde wekilçilik etmekdir. Islenýän ululykda kaşaň PVX, Laminox, Lamination gapylaryny öndürýäris. Daşarky gapy katalogy : http://katalog.kentkapi.com/2022/ Içki gapy katalogy : http://katalog.kentkapi.com/2022-icoda/ Telefon : +90 538 948 07 09 www.kentkapi.com / kentdoor@mail.ru
Comments
To leave a comment, log in or register
By topic