Latest News

News Archive

GOLD-COMPUTERS.COM " YNAMLY EL-AMATLY BAHA"

0
801
Mail:
maksatorayew986@gmail.com
Salam hormatly ildeşler!!! Türkmnistanda ilkinji dünýä standarlaryna laýyk gelýän online platformada işleýän https://gold-computers.com saýty işe başlandygyny size habar berýäris. Bu platformanyň aýratynlyklary halkara derejede hereket edýän "Trendyol", "Amazon", "Alibaba", "ebay", "AliExpress" ýaly online görnüşde hereket edýär. Bu bolsa siziň gymmatly wagtyňyzy tygşytlamaga ýardam edýär. Ýene bir aýratynlykly tarapy size wagt sar edip ähli işleriňizi goýup dükanma-dükan aýlanyp özüňize gerek bolan tehnikany gözlemek gerek bolman gold-computer.com saýtyndan sargyt edip bilersiňiz. Bu platformanyň döredilmeginiň esasy sebäpleriniň biri hem adamlaryň köpüsinde işleýändigi ýa-da başga sebäplere görä dükanlara aýlanyp görmek mümkinçilikleri ýok. Sebäbi olar işlidikleri sebäpli, işlerinden boşan wagty hem dükanlar ýapyk bolýandyklary. Diňe bular däl, biz ammardan (sklatdan) öýüňize eltýäris. Ammardan (sklatdan) sargyt etmek dükana baryp size baha taýdan has amatly düşýär. Saýtdan sargyt etmek bilen siziň • Wagtyňyz tygşytlanýar; • Edýän çykdajylaryňyz azalýar. gold-computers.com satymyzyň aýratynlyklary: • Harytlaryň görnüşleriniň köp dürlüligi; • Bahalaryň amatlylygy; • Baha deňeşdirmek mümkinçiligi; Biziň hödürleýän hyzmatlarymyz: • Gapyňyza eltip bermek (5 welaýata eltip bermek hyzmaty) • Programmalryň ofisalny görnüşlerini gurnap bermek; • Müşderiniň islegine görä harydy taýyn görnüşde ýa-da müşeriniň salgysyna karopkanyň peçat açylmadyk görnüşde eltip bermek we şol ýerde serwis hyzmatlaryny müşderiniň ýanynda ýerine ýetirmek; • Goşmaça programmalra we oýunlar; • Harytlara dükanyň adyndan we ödürijiniň adyndan halkara derejedäki garantiýa; • Gije-gündiz serwis hyzmaty (7/24) Haryplarumyz: -LAPTOPS • Noutbook (https://gold-computers.com/noutbuklar) • Ultrabook (https://gold-computers.com/ultrabuklar) • Gaming noutbooklar (https://gold-computers.com/oyun-ucin-noutbuklar) • MacBook (https://gold-computers.com/macbook) -Printerler • LaserJet (https://gold-computers.com/lazer-printerler) • InkJet (https://gold-computers.com/inkjet-printerler) • Scaner (https://gold-computers.com/skanerler) -PC( personal computers) • Brend PC • PC for office • PC for Gaming • Monoblok (https://gold-computers.com/monobloklar) Başgada ahrytlarymyz bar. Siz olary gold-computers.com saýtymyzda görüp we sargyt edip bilersiňiz!!! Sowgatlar: • Arzanladyşlar (15%, 10%, 5%...) • Felşkalar (orginal Kingston 3.2 32 Gb, 64Gb…) • Syçanjyk (Mouse Enet, Logitech, …) • Antivirus 1ýyllyk ( Eset, Kaspersky, ...) we ş.m
Comments
To leave a comment, log in or register
By topic