Çilimkeşlige garşy göreşmegiň bütindünýä gününe

0
1279
Çilimkeşlige garşy göreşmegiň bütindünýä gününe

SAGLYGYŇ GADYRY

Käte-käte arzuwlarňa ýetmeseň,

Ýapylan dek bolýar ähli gapylar.

Ýöne ynanýaryn jan saglyk bolsa,

Galan zadyň bir alajy tapylar.

 

Kime derkar solup barýan bägüller,

Ter gülleriň hyrydary kän bolýar.

Şoň üçinem ynsanlaryň zynaty

Eziz ýaşlyk bile sagat jan bolýar.

 

Perişdeleň nazar salan ýurdunda

Has belentde jan saglygyň goragy.

Şohratly günlerden bagtly ertire

Gorap ýetireliň bireg biregi.

 

Köpelse-de täze hassahanalar

Azalsyn şonçarak hassalaň sany.

Bedenmizi derman bilen gynaman,

Sporta höwrügip goralyň jany.

 

Çünki bu watanyň ogul gyzlarna

Sagdyn pikir hem sagdyn ruh ýaraşýar.

Biz ýaşlara baýdagmyzy parladyp

Gidilmeli beýik ýollar garaşýar.

 

Saglygyň dikelýär Saglyk ýolunda,

Duýulýar şypaly daglaryň güýji.

Sagdyn yaşaýyşly eziz ilimde

Göwünler giňişdir günlermiz süýji.

 

Berkarar döwletiň bagtyýar döwri,

Ömürlermiz ýaz günlerne beslenýär.

Lukman Arkadagyň mährem ýüregi

"Döwlet adam üçin!"diyip seslenýär.

Atanyýaz HANGELDIÝEW,

Türkmen döwlet medeniýet institutynyň talyby.

Если вы заметили ошибку в тексте, пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter

Похожие публикации
Комментарии
Для того, чтобы оставить комментарий, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь