ЯРДАМ РАБОТА-ПРОПИСКА НЕ ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЯ -

0
1473
Профессия:
Регион:
Ашгабат
Телефон:
+99361381188
Почта:
yardam.tm@gmail.com
26. ATELÝEDA DIKINÇI
IŞ GRAFIGY: • 10: 00-DAN 18: 00 ÇENLI;
AÝLYGY: • IŞINE GÖRÄ KESGITLENILÝÄR;
IŞ ŞERTI: • ÖZ IŞINI SÖÝMELI, ELI ÇEPER BOLMALY;
• ADAMLAR BILEN DOGRY WE DÜRS KOMMUNIKASIÝA EDIP BAŞARMALY.


27. TAM SÜPÜRIJI (UBORŞISA)
IŞ GRAFIGY: • 09: 00-DAN 19: 00 ÇENLI;
AÝLYGY: • 1300 TMT;
IŞ ŞERTI: • ARASSAÇYL ADAM BOLMALY;
• ADAMLAR BILEN DOGRY WE DÜRS KOMMUNIKASIÝA EDIP BAŞARMALY.


28. POWAR (UNIWERSAL)
IŞ GRAFIGY: • GÜRRÜŇDEŞLIKDEN SOŇ KESGITLENILÝÄR;
AÝLYGY: • 3000 TMT;
IŞ ŞERTI: • ÖZ IŞINI BILMELI, ELI SÜÝJI BOLMALY;
• ÖŇ POWAR BOLUP IŞLÄP GÖREN BOLMALY;
• ADAMLAR BILEN DOGRY WE DÜRS KOMMUNIKASIÝA EDIP BAŞARMALY.


29. SEKRETAR
IŞ GRAFIGY: • 08: 30-DAN 19: 00 ÇENLI;
AÝLYGY: • 1500 TMT
IŞ ŞERTI: • KOMPYUTER ULANYP BILMELI;
• HASIYETI SYPAYY BOLMALY;
• SERWIS IŞ BERIJI TARAPYNDAN ÜPJÜN EDILÝÄR.


30. ÇAÝÇY GYZ
IŞ GRAFIGY: • 08: 30-DAN 19: 00 ÇENLI;
AÝLYGY: • 1500 TMT
IŞ ŞERTI: • ENERGIÇNY, ÝÜZI AÇYK, MYLAÝYM, IŞEŇŇIR BOLMALY;
• SERWIS IŞ BERIJI TARAPYNDAN ÜPJÜN EDILÝÄR.

+99361381188
"YARDAM" KADRLAR AGENTLIGI
Комментарии
Для того, чтобы оставить комментарий, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
По теме