Gysagly işgär gerek -

0
629
Hunar:
Welayat:
Aşgabat
Diller:
Rus we Türkmen dili
Telefon belgiňiz:
+99360202200
Pocta:
charyana.hyzmat@gmail.com
Gyssagly Nur zawoda: elektrik, marketolog, operator, tehnolog, kompýuterşik gerek sistema we set enjamlaryna seretmeli, Aragon swarşik, işçi kömekçi gerek
işçiniň iş güni: 1 hepde gündiz, 1 hepde gije işlemeli
işçiniň iş wagty: sagat 9 dan 9 çhenli
Prapiska tapawudy ýok: özümiz wremenny prapiska goýýas
Abet+ serwis bar: Özümiz işe äkidýäris hem alp gaýtýarys..
Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň
Meňzeş täzelikler