Fotoreportaž: Türkmenistanyň baş drama teatrynda sahnalaşdyrylan «Dutaryň owazy» atly täze sahna eseri

0
542

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Meňzeş täzelikler
Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň