Fotoreportaž: Awaza milli syýahatçylyk zolagynyň kenarynda türkmen ak öýi dikildi

0
629

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Meňzeş täzelikler
Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň