Fotoreportaž: Awaza milli syýahatçylyk zolagynyň kenarynda türkmen ak öýi dikildi

0
7804
Meňzeş täzelikler
Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň