Fotoreportaž: «Tekmil» hususy kärhanasynyň hünärmenleri Hazaryň kenarynda ägirt sahna taýýarladylar

0
574

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Meňzeş täzelikler
Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň