Fotoreportaž: Uzak aralyga geçirilýän marafona gatnaşýan Owganystanly welosipedçiler Aşgabada geldiler

0
2973

Surata düşüren Dörtguly Myratgulyýew.

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Meňzeş täzelikler
Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň