Fotoreportaž: Türkmenistanyň Döwlet çeperçilik akademiýasynda Türkmen bedewiniň milli baýramy mynasybetli bäsleşikli sergi açyldy

0
1809

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Meňzeş täzelikler
Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň