Türkmenistanly pälwan Döwletjan Ýagşymradow АСВ boýunça agyr agramdaky türgenleriň arasynda çempion boldy (FOTO)

0
9618

Döwletjan Ýagşymyradow: «Watan — meniň üçin ähli zatdan ilerde»

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Meňzeş täzelikler
Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň