Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň döredilmeginiň X ýyllygy mynasybetli sergiden fotoreportaž

0
10749

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Meňzeş täzelikler
Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň