Täzelikler

Ýerine ýetiriji komiteti “Dragon Oil (Turkmenistan) Ltd.” kompaniýasynyň Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlarynyň resmi hyzmatdaşlygyny yglan etdi

Ýerine ýetiriji komiteti “Dragon Oil (Turkmenistan) Ltd.” kompaniýasynyň Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlarynyň resmi hyzmatdaşlygyny yglan etdi
V Aziýa oýunlaryna taýýarlyk görmek baradaky ýerine ýetiriji komiteti “Dragon Oil” kompaniýasynyň Aşgabat 2017-niň resmi hyzmatdaşlygyna goşulýandygyny yglan etdi. “Dragon Oil” kompaniýasy 17 ýyldan bäri Türkmenistanyň çäginde netijeli işleri alyp barýar. Bu kompaniýa sebitde nebit öndürilmegini ösdürmek üçin uly möçberli maýa goýumlaryny gönükdirdi we Türkmenistanda hereket edýän iň uly daşary ýurtly maýadarlarynyň biridir.  “Dragon Oil” kompaniýasy türkmen...

Türkmen tansçylary öz ussatlygyny görkezmäge taýýar

Türkmen tansçylary öz ussatlygyny görkezmäge taýýar
Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlarynyň çäginde geçiriljek sportuň iň söýgüli görnüşleriniň biri bolan tans sporty boýunça 2017-nji ýylyň 25-nji sentýabrynda başlaýan ýaryş ýerli janköýerleriň bar ünsüni özüne çeker.     Dört ýylda bir geçirilýän ýaryşa ýer eýeleriniň adyndan 10 türgen gatnaşar. Olaryň arasynda iň tejribelisi 29 ýaşly Aleksandr Sisekin bolup durýar. Ol birnäçe halkara...

Ýerine ýetiriji komiteti “Türkmenhowaýollary” gullugynyň Aşgabat 2017 oýunlarynda hyzmatdaşdygyny yglan etdi

Ýerine ýetiriji komiteti “Türkmenhowaýollary” gullugynyň Aşgabat 2017 oýunlarynda hyzmatdaşdygyny yglan etdi
V Aziýa oýunlaryna taýýarlyk görmek baradaky ýerine ýetiriji komiteti “Türkmenhowaýollary” gullugynyň Aşgabat 2017 oýunlaryna resmi hyzmatdaş hökmünde goşulýandygyny yglan etdi.   “Türkmenhowaýollary” Türkmenistanyň awia gullugydyr we onuň baş edarasy Aşgabat şäherinde ýerleşýär. Bu gulluk ýerli we halkara ýolagçy hem-de ýük gatnawlaryny, esasan Aşgabat Halkara howa menzilinden amala aşyrýar.  V Aziýa oýunlaryna taýýarlyk görmek baradaky ýerine ýetiriji komitetiň...

“PETRONAS” kompaniýasy Aşgabat 2017-niň resmi hyzmatdaşy hökmünde yglan edildi

“PETRONAS” kompaniýasy Aşgabat 2017-niň resmi hyzmatdaşy hökmünde yglan edildi
V Aziýa oýunlaryna taýýarlyk görmek baradaky ýerine ýetiriji komitet “Petroliam Nasional Berhad” (“PETRONAS”) kompaniýasynyň Aşgabat 2017 oýunlaryna resmi hyzmatdaş hökmünde gatnaşjakdygyny buýsanç bilen yglan etdi. “PETRONAS” kompaniýasy Malaýziýanyň milli nebit-gaz kompaniýasy bolup, Türkmenistanyň çäginde nebit-gaz pudagynda “PETRONAS Carigali (Turkmenistan) Sdn Bhd (PC(T)SB)” kompaniýasynyň üsti bilen hereket edýär. “PETRONAS” kompaniýasy Aşgabat 2017-niň “Sagdynlyk. Ruhubelentlik. Dostluk”şygaryndan ugur alyp, jemgyýetçilik...

Türkmenistanyň atly sportunyň ýyldyzlary altyn medaly gazanmaga taýýar

Türkmenistanyň atly sportunyň ýyldyzlary altyn medaly gazanmaga taýýar
Sentýabr aýynda Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlarynyň atly sportunyň konkur görnüşi boýunça bäş sany türgen Türkmenistanyň adyndan çykyş eder. Bu Oýunlar ýerli halkyň sabyrsyzlyk bilen garaşýan ýaryşy bolup durýar.    Milli toparyň düzümine dürli ugurlardan gelen dört sany erkek we bir zenan türgenler girýär. Atly sportuň konkur görnüşine gatnaşýan türgenleriň biri öňden at...

Türkmen sprinterleri altyn medal üçin ýaryşa taýýar

Türkmen sprinterleri altyn medal üçin ýaryşa taýýar
Ýeňil atletika toplumynda 18-nji sentýabrda Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlarynyň ýeňil atletika sport görnüşi boýunça tomaşaçylar gyzykly oýunlara tomaşa edip bilerler.  Ýapyk binada geçiriljek ýeňil atletika ýaryşy Aşgabat 2017-niň ýatdan çykmajak gyzykly ýaryşlaryň birine öwrüler we onda Aziýanyň iň çakgan türgenleri bilen birlikde, Türkmenistanyň adyndan iki sany sprinter türgen: Alişer Sadullaýew we...

Pakistanyň Aşgabat 2017-ä gatnaşjak ussat türgenleri

Pakistanyň Aşgabat 2017-ä gatnaşjak ussat türgenleri
Pakistan 140-a golaý türgenden ybarat bolan ýygyndy toparynyň 17-27-nji sentýabrda geçiriljek Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlaryna gatnaşjakdygyny mälim etdi. Bu bildiriş Pakistanyň Olimpiýa bileleşiginiň mejlisinden soňra yglan edildi we päkistanly türgenleriň sportuň 12 görnüşi boýunça gatnaşjakdygy tassyklandy. Topar öňki gazanan netijesini (3 altyn, 4 kümüş we 5 bürünç medal) kämilleşdirmegi maksat edinýär.  Gatnaşjak...

Ýakyn wagtda V Aziýa oýunlarynyň ýaryşlarynyň petekleri ýerlenip başlanar

Ýakyn wagtda V Aziýa oýunlarynyň ýaryşlarynyň petekleri ýerlenip başlanar
Aşgabatda, Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlaryň Ýerine ýetiriji komitetiniň maslahatlar zalynda Türkmenistanda işleýän diplomatik wekilhanalaryň, halkara guramalaryň wekilleriniň hem-de ýurdumyzyň käbir ministrlikleriniň we edaralarynyň ýolbaşçylarynyň gatnaşmagynda diplomatik duşuşyk geçirildi. Duşuşygy Daşary işler ministrligi bilen Aziada-2017-niň Ýerine ýetiriji komiteti guradylar. Oýunlara taýýarlyk görmek meseleleri - gatnaşyjylary we myhmanlary garşylamak, ýerleşdirmek hem-de resmi taýdan...

Sport metbugatynyň halkara assosiasiýasynyň birinji wise-prezidenti Esat Rahmi Ýilmar: «Türkmenistan Aziada ertir başlansa-da taýýar»

Sport metbugatynyň halkara assosiasiýasynyň birinji wise-prezidenti Esat Rahmi Ýilmar: «Türkmenistan Aziada ertir başlansa-da taýýar»
Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlarynyň başlanmagyna 100 günüň galmagy mynasybetli Mary şäherinde geçirilen «Aziada — 2017: dünýä metbugatynda» atly halkara media-forumyna dünýä döwletleriniň we halkara habar beriş guramalaryň ençemesinden wekiller gatnaşdy. Media-forumyň hormatly myhmanlarynyň arasynda Sport metbugatynyň halkara assosiasiýasynyň birinji wise-prezidenti Esat Rahmi Ýilmar hem bar. Biz forumyň arakesmesinde hormatly myhman...

В столице Азербайджана состоялся круглый стол на тему «АЗИАДА-2017

В столице Азербайджана состоялся круглый стол на тему «АЗИАДА-2017
В посольстве Туркменистана в Баку состоялся круглый стол на тему «АЗИАДА-2017: Здоровье. Воодушевление. Дружба», сообщило посольство. На мероприятие были приглашены туркменская делегация в составе представителей Государственного комитета по спорту Туркменистана, которые приняли участие в IV Играх исламской солидарности в Баку и наблюдательной группы, которые прибыли в Баку по приглашению операционного комитета IV Игр исламской солидарности для...

500-дневный по территории Туркменистана конный марафон в честь Азиады-2017 достиг Марыйского велаята

500-дневный по территории Туркменистана конный марафон в честь Азиады-2017 достиг Марыйского велаята
500-дневный конный пробег в честь Азиады-2017, стартовавший 5 мая 2016 года у стен Государственного историко-культурного заповедника «Старая Ниса» и прошедший по городам и сёлам Ахалского, Балканского, Дашогузского и Лебапского регионов, достиг Марыйского велаята. Встреча 17 всадников-участников марафона состоялась в городе Мары. Город с большой историей на реке Мургаб украшен эмблемами Азиады-2017 и спортивными панно. Наездников, несущих факел...

В Африке создана континентальная Федерация туркменской национальной борьбы гореш

В Африке создана континентальная Федерация туркменской национальной борьбы гореш
Федерация туркменской национальной борьбы гореш Африки создана в ходе первого континентального чемпионата, состоявшегося в Кейптауне с участием спортсменов из более 10 стран, сообщает Государственное информационное агентство Туркменистана. Соревнования проходили в шести весовых категориях – в трех у мужчин и в трех у женщин. Судейство чемпионата осуществляли представители Национальной федерации Туркменистана борьбы на поясах. Государственным...

В Казани состоялась презентация ашхабадской Азиады-2017

В Казани состоялась презентация ашхабадской Азиады-2017
Туркменская делегация, возглавляемая Председателем парламентского Комитета по законодательству и его нормам Сердаром Бердымухамедовым, приняла участие в пленарном заседании IX Международного экономического саммита «Россия – исламский мир: «Kazansummit-2017», сообщает Государственное информационное агентство страны. Цель саммита, среди участников которого более 2000 высокопоставленных гостей из 50 стран: дипломаты, представители финансовых...

В столице Азербайджана состоялась презентация ашхабадской Азиады-2017

В столице Азербайджана состоялась презентация ашхабадской Азиады-2017
В Баку состоялась презентация V Азиатских игр в закрытых помещениях и по боевым искусствам, которые пройдут с 17 по 27 сентября в Ашхабаде. Организаторами её выступили посольство Туркменистана в Азербайджане и Государственный комитет по спорту. Как сообщает информационное агентство Trend, в мероприятии приняли участие руководители дипломатических представительств, аккредитованных в Баку, представители министерств и ведомств Азербайджана, главы...

Germaniýada awtobuslarda Aziada — 2017 mahabatlandyrylýar

Germaniýada awtobuslarda Aziada — 2017 mahabatlandyrylýar
Türkmenistanyň hem-de Germaniýa Federatiw Respublikasynyň arasyndaky dostlukly gatnaşyklar ýurdumyzyň Garaşsyzlygynyň ilkinji ýyllaryndan gözbaş alýar. Geçen ýyllaryň dowamynda Türkmenistan we GFR mähirli dostlar we ygtybarly hyzmatdaşlardygyny subut etdiler. Iki döwletiň Baştutanlarynyň dostlukly ýurtlara geçiren saparlarynda gol çekilen resminamalar bolsa gatnaşyklaryň taryhynda täze sahypalary ýazdy. Ýakynda Aşgabat Aziadasynyň mahabaty GFR-iň köp adamly köçelerinde hem peýda boldy. Has takygy,...