Oteller we myhmanhanalar

Sort by:
Oteller we myhmanhanalar
г. Ашгабат, Битарап шаелы, 231
(+99312) 44-95-00, 44-95-00, факс: 44-95-01
9871
Oteller we myhmanhanalar
г. Ашгабат, ул.10 йыл Абаданчылык, Олимпийский комплекс
(+99312) 46-20-56 46-19-56
24213
Oteller we myhmanhanalar
Лебапский велаят, Туркменабат, международный аэропорт Туркменабат
865 88 09 85
6199
Oteller we myhmanhanalar
Ашхабад, международный аэропорт Ашхабада
1932
Oteller we myhmanhanalar
г. Ашхабад, Арчабиль шаелы, 35
(+99312) 48-87-39, 48-87-37
8063
Oteller we myhmanhanalar
г. Ашгабат, ул. Гёроглы, 139\1
(+99312) 34-41-19, факс: 34-45-08
7372
Oteller we myhmanhanalar
г.Ашгабат, ул.Багтыярлык, 15
(+99312) 95-06-41, 95-06-42, факс: 95-06-43
10138
Oteller we myhmanhanalar
г.Ашхабад, проспект Махтумкули, 74
(+99312) 94-07-75
14767