Maglumathana

Sort by:
2023/2024-nji ýylda Türkmenistanyň ýokary we orta hünär okuw mekdeplerine okuwa kabul etmegiň tertibi
Aşgabat ş., 1984-nji (Puşkin) köçe, 22.
92-28-56.
10849
2023/2024-nji ýylda Türkmenistanyň ýokary we orta hünär okuw mekdeplerine okuwa kabul etmegiň tertibi
Aşgabat ş., 2022-nji (A.Nowaýy) köçe, 90.
92-56-41, 92-31-19, 92-25-08.
14754
2023/2024-nji ýylda Türkmenistanyň ýokary we orta hünär okuw mekdeplerine okuwa kabul etmegiň tertibi
Aşgabat ş., Büzmeýin etrabynyň Senagat köçesi, 51.
33-52-33, 39-26-47, 39-26-48.
31614
2023/2024-nji ýylda Türkmenistanyň ýokary we orta hünär okuw mekdeplerine okuwa kabul etmegiň tertibi
Aşgabat ş., Arçabil şaýoly, 8.
39-13-74, 39-13-70.
40427
2023/2024-nji ýylda Türkmenistanyň ýokary we orta hünär okuw mekdeplerine okuwa kabul etmegiň tertibi
Aşgabat ş., 1972-nji (Atatürk) köçe, 73.
48-62-89, 48-62-75.
31413
2023/2024-nji ýylda Türkmenistanyň ýokary we orta hünär okuw mekdeplerine okuwa kabul etmegiň tertibi
Aşgabat ş., 1958-nji (Andalyp) köçe, 169.
39-85-62, 39-85-25.
25234
2023/2024-nji ýylda Türkmenistanyň ýokary we orta hünär okuw mekdeplerine okuwa kabul etmegiň tertibi
Aşgabat ş., Aba Annaýew köçesi, 47.
34-67-17.
44109
2023/2024-nji ýylda Türkmenistanyň ýokary we orta hünär okuw mekdeplerine okuwa kabul etmegiň tertibi
Aşgabat ş., Köşi köçesi, 100.
39-16-67.
35358
2023/2024-nji ýylda Türkmenistanyň ýokary we orta hünär okuw mekdeplerine okuwa kabul etmegiň tertibi
Aşgabat ş., Saparmyrat Türkmenbaşy şaýoly, 31.
94-69-90, 94-54-29.
45900
2023/2024-nji ýylda Türkmenistanyň ýokary we orta hünär okuw mekdeplerine okuwa kabul etmegiň tertibi
940
2023/2024-nji ýylda Türkmenistanyň ýokary we orta hünär okuw mekdeplerine okuwa kabul etmegiň tertibi
2723
2023/2024-nji ýylda Türkmenistanyň ýokary we orta hünär okuw mekdeplerine okuwa kabul etmegiň tertibi
1203
2023/2024-nji ýylda Türkmenistanyň ýokary we orta hünär okuw mekdeplerine okuwa kabul etmegiň tertibi
44618
2023/2024-nji ýylda Türkmenistanyň ýokary we orta hünär okuw mekdeplerine okuwa kabul etmegiň tertibi
Aşgabat ş., 2035-nji (Kemine) köçe, 84.
94-31-47.
10194
2023/2024-nji ýylda Türkmenistanyň ýokary we orta hünär okuw mekdeplerine okuwa kabul etmegiň tertibi
Türkmenabat ş., Amul şäherçesi, Dostluk köçesi, 20.
7-17-25, 7-91-04.
11962
2023/2024-nji ýylda Türkmenistanyň ýokary we orta hünär okuw mekdeplerine okuwa kabul etmegiň tertibi
Mary ş., Baýram han köçesi, 1.
5-05-38, 5-13-58, 5-07-73.
7563
2023/2024-nji ýylda Türkmenistanyň ýokary we orta hünär okuw mekdeplerine okuwa kabul etmegiň tertibi
Aşgabat ş., Galkynyş köçesi, 66.
22-07-35; 22-16-99.
6939
2023/2024-nji ýylda Türkmenistanyň ýokary we orta hünär okuw mekdeplerine okuwa kabul etmegiň tertibi
Daşoguz ş., Merkez-1 şäherçesi, 5/2.
9-09-22.
7534
2023/2024-nji ýylda Türkmenistanyň ýokary we orta hünär okuw mekdeplerine okuwa kabul etmegiň tertibi
Serdar ş., Döwletmämmet Azady köçesi, 1 «ç».
5-14-44, 5-14-40, 5-14-39.
4103
2023/2024-nji ýylda Türkmenistanyň ýokary we orta hünär okuw mekdeplerine okuwa kabul etmegiň tertibi
Aşgabat ş., 2029-njy köçe, 68.
34-58-00, 34-69-59.
7071