2020/2021-nji ýylda Türkmenistanyň ýokary we orta hünär okuw mekdeplerine okuwa kabul etmegiň tertibi

Sort by:
2020/2021-nji ýylda Türkmenistanyň ýokary we orta hünär okuw mekdeplerine okuwa kabul etmegiň tertibi
Aşgabat ş., 1984-nji (Puşkin) köçe, 22.
92-28-56.
04 Iýul 2020
5253
2020/2021-nji ýylda Türkmenistanyň ýokary we orta hünär okuw mekdeplerine okuwa kabul etmegiň tertibi
Aşgabat ş., 2022-nji (A.Nowaýy) köçe, 90.
92-56-41, 92-31-19, 92-25-08.
04 Iýul 2020
6723
2020/2021-nji ýylda Türkmenistanyň ýokary we orta hünär okuw mekdeplerine okuwa kabul etmegiň tertibi
Aşgabat ş., Büzmeýin etrabynyň Senagat köçesi, 51.
33-52-33, 39-26-47, 39-26-48.
04 Iýul 2020
12408
2020/2021-nji ýylda Türkmenistanyň ýokary we orta hünär okuw mekdeplerine okuwa kabul etmegiň tertibi
Aşgabat ş., Görogly köçesi, 124.
90-62-04.
04 Iýul 2020
9930
2020/2021-nji ýylda Türkmenistanyň ýokary we orta hünär okuw mekdeplerine okuwa kabul etmegiň tertibi
Mary ş., Aşgabat köçesi, 49.
5-20-55, 5-29-15.
04 Iýul 2020
7066
2020/2021-nji ýylda Türkmenistanyň ýokary we orta hünär okuw mekdeplerine okuwa kabul etmegiň tertibi
Daşoguz ş., Alp Arslan köçesi, 20.
9-39-09.
04 Iýul 2020
4912
2020/2021-nji ýylda Türkmenistanyň ýokary we orta hünär okuw mekdeplerine okuwa kabul etmegiň tertibi
Aşgabat ş., 2023-nji (M.Kösäýew) köçe, 90.
36-96-73, 36-93-82.
04 Iýul 2020
5467
2020/2021-nji ýylda Türkmenistanyň ýokary we orta hünär okuw mekdeplerine okuwa kabul etmegiň tertibi
Balkanabat ş., 147-nji ýaşaýyş jaý toplumy, 3.
6-45-34, 6-45-79.
04 Iýul 2020
3521
2020/2021-nji ýylda Türkmenistanyň ýokary we orta hünär okuw mekdeplerine okuwa kabul etmegiň tertibi
Türkmenabat ş., Atamyrat Nyýazow köçesi, 207.
6-57-74, 6-83-95.
04 Iýul 2020
5404
2020/2021-nji ýylda Türkmenistanyň ýokary we orta hünär okuw mekdeplerine okuwa kabul etmegiň tertibi
Mary ş., Parahatlyk köçesi, 6.
5-41-52, 5-42-49.
04 Iýul 2020
4363
2020/2021-nji ýylda Türkmenistanyň ýokary we orta hünär okuw mekdeplerine okuwa kabul etmegiň tertibi
Daşoguz ş., Garaşsyzlygyň 10 ýyllygy köçesi, 17.
2-21-64, 2-21-18.
04 Iýul 2020
3622
2020/2021-nji ýylda Türkmenistanyň ýokary we orta hünär okuw mekdeplerine okuwa kabul etmegiň tertibi
Aşgabat ş., 2068-nji (S.Ýulaýew) köçe, 1.
34-08-18.
04 Iýul 2020
3457
2020/2021-nji ýylda Türkmenistanyň ýokary we orta hünär okuw mekdeplerine okuwa kabul etmegiň tertibi
Aşgabat ş., 1984-nji (Puşkin) köçe, 22.
92-54-84.
04 Iýul 2020
3267
2020/2021-nji ýylda Türkmenistanyň ýokary we orta hünär okuw mekdeplerine okuwa kabul etmegiň tertibi
Aşgabat ş., Magtymguly şaýoly, 4.
27-21-22, 27-21-23.
04 Iýul 2020
4057
2020/2021-nji ýylda Türkmenistanyň ýokary we orta hünär okuw mekdeplerine okuwa kabul etmegiň tertibi
Aşgabat ş., Büzmeýin etraby, Arkadag köçesi, 1.
33-52-41.
04 Iýul 2020
2191
2020/2021-nji ýylda Türkmenistanyň ýokary we orta hünär okuw mekdeplerine okuwa kabul etmegiň tertibi
Balkanabat ş., 126-njy ýaşaýyş jaý toplumy, E.Ataýewa köçesi.
6-77-25, 6-77-26.
04 Iýul 2020
2588
2020/2021-nji ýylda Türkmenistanyň ýokary we orta hünär okuw mekdeplerine okuwa kabul etmegiň tertibi
Türkmenabat ş., O.Garaýew köçesi, 117.
6-06-75, 6-16-49.
04 Iýul 2020
3085
2020/2021-nji ýylda Türkmenistanyň ýokary we orta hünär okuw mekdeplerine okuwa kabul etmegiň tertibi
Aşgabat ş., 1916-njy (B.Annanow) köçe, 129.
28-71-56, 28-71-66.
04 Iýul 2020
3904
2020/2021-nji ýylda Türkmenistanyň ýokary we orta hünär okuw mekdeplerine okuwa kabul etmegiň tertibi
Aşgabat ş., aeroport.
23-34-21.
04 Iýul 2020
4852
2020/2021-nji ýylda Türkmenistanyň ýokary we orta hünär okuw mekdeplerine okuwa kabul etmegiň tertibi
Daşoguz ş., Magtymguly şaýoly, 28 a.
7-49-65.
04 Iýul 2020
2211
2020/2021-nji ýylda Türkmenistanyň ýokary we orta hünär okuw mekdeplerine okuwa kabul etmegiň tertibi
Mary ş., S.Nyýazow köçesi, 25.
6-78-92, 6-91-70.
04 Iýul 2020
1847
2020/2021-nji ýylda Türkmenistanyň ýokary we orta hünär okuw mekdeplerine okuwa kabul etmegiň tertibi
Aşgabat ş., Oguz han köçesi, 13.
49-48-07, 49-48-04.
04 Iýul 2020
4024
2020/2021-nji ýylda Türkmenistanyň ýokary we orta hünär okuw mekdeplerine okuwa kabul etmegiň tertibi
Aşgabat ş., Aba Annaýew köçesi, 51.
36-85-32, 36-83-28.
04 Iýul 2020
4865
2020/2021-nji ýylda Türkmenistanyň ýokary we orta hünär okuw mekdeplerine okuwa kabul etmegiň tertibi
Balkanabat ş., Atamyrat Annanyýaz ogly köçesi, 11.
3-12-20, 7-01-25, 7-01-26, 7-01-16, 7-01-24, 7-01-18, 7-01-14.
04 Iýul 2020
3532
2020/2021-nji ýylda Türkmenistanyň ýokary we orta hünär okuw mekdeplerine okuwa kabul etmegiň tertibi
Aşgabat ş., (1987) Türkmenistanyň Gahrymany Atamyrat Nyýazow şaýoly, 112.
49-64-25, 49-64-29.
04 Iýul 2020
3845