Işewürler üçin

Sort by:
Gurluşyk harytlary
Украина
+380673327979
21 Mart 2014
9418
Telekom we aragatnaşyk
г. Ашгабат
(993 12) 488355, 480681
15 Awgust 2012
3996
Telekom we aragatnaşyk
г.Ашгабат, ул. Героглы, 130, Автохаус
(993 12) 908838, 100678; (993 65) 025867
15 Awgust 2012
3595
Maslahat beriş
г. Ашгабат
203506, 924014, 927909
20 Sentýabr 2012
2500
Maslahat beriş
Ашгабат
665812
20 Sentýabr 2012
2716
Maslahat beriş
г.Ашгабат, ул.Битарап Туркменистан, 94
(99312) 219140
25 Sentýabr 2012
3774
Telekom we aragatnaşyk
г.Ашхабад, ул. 1955, 12
(99312) 437143, 437144
01 Oktýabr 2012
5407
Dokma senagaty
744000, г.Ашхабат, ул.Гарашсызлык, 96
(99312) 210303, 407171; факс: 355442
11 Oktýabr 2012
9794
Dokma senagaty
г.Ашхабад, ул.Алты Карлиева, 70
(99312) 422620
11 Oktýabr 2012
11097
Dokma senagaty
Ахалский вел., этр.Рухабат, с/с Херрик-Кала, 13 км шоссе Ашхабад-Туркменбаши
(99312) 510005/06/07/08
11 Oktýabr 2012
8456
Dokma senagaty
вел.Ахал, пгт.Геоктепе, шоссе Ашхабад-Бахарден, 46 км
(993132) 21866/67/68/69/70/71/72
11 Oktýabr 2012
4085
Dokma senagaty
вел.Ахал, этр.Рухабат, пос.Кипчак
(99312) 258345, 258447, 258221
11 Oktýabr 2012
3376
Dokma senagaty
вел.Мары, г.Байрамали, Туркменабат шаелы, 1
(993522) 25166, 24850/66, 25266
11 Oktýabr 2012
12218
Dokma senagaty
г.Ашхабад, пр-т Битараплык Туркменистан
(99312) 232356/58/49
11 Oktýabr 2012
11184
Dokma senagaty
Бахарлы, с.Акдепе, шоссе Ашхабад-Бахарлы, 85 км
(99312) 375471/72/73
11 Oktýabr 2012
4450
Dokma senagaty
вел.Мары, п.Векильбазар
(993522) 46051/54
11 Oktýabr 2012
3409
Dokma senagaty
вел.Ахал, этр.Рухабат, шоссе Ашхабад-Геокдепе, 12 км
11 Oktýabr 2012
4058
Dokma senagaty
г.Ашхабад, ул.2060, 13
(99312) 364348/17
11 Oktýabr 2012
4939
Dokma senagaty
вел.Лебап, г.Туркменабат, ул.Священной Рухнама, 1
(993422) 43259, 40068
11 Oktýabr 2012
3558
Dokma senagaty
вел.Ахал, пгт.Теджен, ул.Атамурадова
(993135) 44110/09
11 Oktýabr 2012
2897
Dokma senagaty
вел.Мары, пос.Туркменкала
(993522) 60293
11 Oktýabr 2012
3126
Dokma senagaty
вел.Мары, Сакарчагинский этр., с.Ак-яп
(993522) 60104, 39281
11 Oktýabr 2012
2727
Dokma senagaty
вел.Мары, этр.Тахтабазар, с.Эрден
(993522) 60479
11 Oktýabr 2012
2660
Dokma senagaty
вел.Ахал, Какинский этр., п.Кака
(99312) 510004, (993133) 32969, 31742
11 Oktýabr 2012
3163
Dokma senagaty
вел.Ахал, г.Абадан, ул.Огузхана, 1
(99312) 510641/42/43
11 Oktýabr 2012
3540