Işewürler üçin

Sort by:
Gurluşyk harytlary
Украина
+380673327979
21 Mart 2014
9059
Telekom we aragatnaşyk
г. Ашгабат
(993 12) 488355, 480681
15 Awgust 2012
3633
Telekom we aragatnaşyk
г.Ашгабат, ул. Героглы, 130, Автохаус
(993 12) 908838, 100678; (993 65) 025867
15 Awgust 2012
3223
Maslahat beriş
г. Ашгабат
203506, 924014, 927909
20 Sentýabr 2012
2239
Maslahat beriş
Ашгабат
665812
20 Sentýabr 2012
2329
Maslahat beriş
г.Ашгабат, ул.Битарап Туркменистан, 94
(99312) 219140
25 Sentýabr 2012
3363
Telekom we aragatnaşyk
г.Ашхабад, ул. 1955, 12
(99312) 437143, 437144
01 Oktýabr 2012
4832
Dokma senagaty
744000, г.Ашхабат, ул.Гарашсызлык, 96
(99312) 210303, 407171; факс: 355442
11 Oktýabr 2012
9139
Dokma senagaty
г.Ашхабад, ул.Алты Карлиева, 70
(99312) 422620
11 Oktýabr 2012
10301
Dokma senagaty
Ахалский вел., этр.Рухабат, с/с Херрик-Кала, 13 км шоссе Ашхабад-Туркменбаши
(99312) 510005/06/07/08
11 Oktýabr 2012
7761
Dokma senagaty
вел.Ахал, пгт.Геоктепе, шоссе Ашхабад-Бахарден, 46 км
(993132) 21866/67/68/69/70/71/72
11 Oktýabr 2012
3670
Dokma senagaty
вел.Ахал, этр.Рухабат, пос.Кипчак
(99312) 258345, 258447, 258221
11 Oktýabr 2012
3003
Dokma senagaty
вел.Мары, г.Байрамали, Туркменабат шаелы, 1
(993522) 25166, 24850/66, 25266
11 Oktýabr 2012
11414
Dokma senagaty
г.Ашхабад, пр-т Битараплык Туркменистан
(99312) 232356/58/49
11 Oktýabr 2012
10544
Dokma senagaty
Бахарлы, с.Акдепе, шоссе Ашхабад-Бахарлы, 85 км
(99312) 375471/72/73
11 Oktýabr 2012
4112
Dokma senagaty
вел.Мары, п.Векильбазар
(993522) 46051/54
11 Oktýabr 2012
3104
Dokma senagaty
вел.Ахал, этр.Рухабат, шоссе Ашхабад-Геокдепе, 12 км
11 Oktýabr 2012
3537
Dokma senagaty
г.Ашхабад, ул.2060, 13
(99312) 364348/17
11 Oktýabr 2012
4515
Dokma senagaty
вел.Лебап, г.Туркменабат, ул.Священной Рухнама, 1
(993422) 43259, 40068
11 Oktýabr 2012
3177
Dokma senagaty
вел.Ахал, пгт.Теджен, ул.Атамурадова
(993135) 44110/09
11 Oktýabr 2012
2612
Dokma senagaty
вел.Мары, пос.Туркменкала
(993522) 60293
11 Oktýabr 2012
2839
Dokma senagaty
вел.Мары, Сакарчагинский этр., с.Ак-яп
(993522) 60104, 39281
11 Oktýabr 2012
2448
Dokma senagaty
вел.Мары, этр.Тахтабазар, с.Эрден
(993522) 60479
11 Oktýabr 2012
2363
Dokma senagaty
вел.Ахал, Какинский этр., п.Кака
(99312) 510004, (993133) 32969, 31742
11 Oktýabr 2012
2759
Dokma senagaty
вел.Ахал, г.Абадан, ул.Огузхана, 1
(99312) 510641/42/43
11 Oktýabr 2012
3149