Soňky habarlar

Arhiw

Türkmenistanyň Ykdysadyýet we Ösüş Ministrligi

0
8084
Salgysy:
г. Ашгабат

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Meňzeş täzelikler
Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň