Soňky habarlar

Arhiw

HJ "YIT"

0
1710
Eýesi:
J.M. Halliyev
Salgysy:
Aşgabat ş., S.Seýdi köç., 3-nji jaýy
Telefon belgiňiz:
+99312921135
Pocta:
jumka.xally@gmail.com
Web adres:
www.yit.com.tm
Soňky täzelenme:
1. Kompýuter tehnologiýasyna, onuň bilen baglanşykly ähli işler. 2. Gozgalýan we gozgalmaýan emläkleriň we enjamlaryň ähli görnüşlerine baha kesmek. 3. Resminamalaryň ähli görnüşlerini terjime hyzmatlary. 4. Sanly ykdysadyýetde innowasiýanyň wagty: - Taslamalary işläp taýýarlamak - Taslamalaryň tehniki şertlerini düzmek - Resminama dolanşygynyň innowasion görnüşlerini hödürlemek.

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň
Meňzeş täzelikler