Soňky habarlar

Arhiw

Tahyr Ataýewiň orkestri rok konserda tomaşa etmäge çagyrýar

0
18107
Salgysy:
киноконцертный зал «Ватан»
Telefon belgiňiz:
559015
Soňky täzelenme:

Tahyr Ataýewiň orkestri 4-nji dekabrda  «Watan» kinokonsert merkezine  rok konserda  çagyrýar. 

Wagty:19:00

Habarlaşmak üçin tel : 559015, 862-532871

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň
Meňzeş täzelikler