Soňky habarlar

Arhiw

I 8 mini klawiatura

0
2558
Eýesi:
Asia Tech
Salgysy:
ş.Mary
Telefon belgiňiz:
+99361426792
Pocta:
asiatech.tm@gmail.com
Web adres:
asiatech-tm.com
Soňky täzelenme:
Içindäki yşyklandyryşly simsiz ykjam klawiatura. Diňe goşulan USB kabul edijiniň üsti bilen birleşýär, işlemek üçin goşmaça draýwerleri talap etmeýär. 10 metre çenli aralyk maglumatlary rahat girizmäge mümkinçilik berýär. Klawiatura çalşylýan 300 m * Ah batareýa bilen işleýär, batareýalary satyn almakda goşmaça tygşytlaýar, batareýa bir aýlap işlemek üçin batyrgaýlyk bilen işleýär we mikro-USB porty arkaly zarýad berip bilersiňiz. Gap, arka tarapynda ýakymly plastmassadan ýasaldy. Yzky çyranyň üç reňki bar: ýaşyl, gök, gyzyl, esasanam gije ýa-da garaňky otagda amatly. "Fn" + "F2" esasy kombinasiýalaryny ulanyp, ony açyp bilersiňiz. Jest gözegçiligini goldaýan sensor panelini hem bellemelidiris. Klawiaturada "Fn" düwmesini basyp işjeňleşdirilýän birnäçe goşmaça funksiýa bar.

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň
Meňzeş täzelikler