Soňky habarlar

Arhiw

"Gozle" gozleg motor we internet portal

0
1376
Eýesi:
Gozle Apps
Pocta:
admin@gozle.org
Web adres:
https://www.gozle.org/
Türkmenistanyň gözleg motorynda Turkmenistanyň we dünýäniň iň meşhur habar saýtlaryndan ähli täze habarlary,esasy sahypada elýeterlidir. “Gozle” gözleg motorynda web sahypalary, aýdym-sazlary we önümleri gözläp bilersiňiz.

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň
Meňzeş täzelikler