Soňky habarlar

Arhiw

Ýagyş emeli suwarýan enjam

0
8758
Eýesi:
Hurma Armytowa
Salgysy:
Ahal welaýaty Bäherden etraby
Telefon belgiňiz:
+99362796148
Pocta:
narova2022@mail.ru
Bahasy:
14260000
Soňky täzelenme:
Western markaly 40 gektarlyk suwaryş sistema 1 toplum Suwaryş enjam 300 metr. 40 gektar üçin niýetlenen Sarp edijiligi 1000 I/sagat bahasy 15 300 000 manat

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň
Meňzeş täzelikler