Soňky habarlar

Arhiw

Meşhur

0
1115
Salgysy:
Aşgabat Oguzhan-Ankara köçeleriniñ çatrygy, söwda merkezi, 106-njy dükan,
Telefon belgiňiz:
(+993 65) 68 62 18
Soňky täzelenme:

Garnituralary ullakan saýlamak; çotgalar, saçaklar, simler, çeňňekler, magnit klipler, broşkalar we hemmesi perde esbaplary. Hyzmatlarymyzy tikinçilikde hödürleýäris dokma önümleri: lambrequinler, düşek ýorganlary,
örtükler, ýassyklar, düşek we stol ýorgan. Roll, Zebra, Roman we beýlekileri ýasamak bezeg perdeleri we perdeler. Tikin milli aýal-erkek eşikleri we tans we güýmenje bermek ýyrtyk, islendik çylşyrymly eşikler müşderi kataloglardan sargyt edip biler.

Ähli kolleksiýalarymyz dürli görnüşlerden döredildi dürli reňkli matalar

Biziň döreden strategiýamyza eýermek kompaniýasyna işjeň gatnaşýarys gurnalan sergiler, gözleg geçirýäris belli bir sebitiň zerurlyklarynda we isleglerinde, döretmäge we üpjün etmäge mümkinçilik berýär diýseň baý ýygyndy
harytlar. Işimiziň esasy ileri tutulýan ugrybu bir müşderi. 

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň
Meňzeş täzelikler