Soňky habarlar

Arhiw

Pikir.ru - Açyk forum portaly

0
1894
Eýesi:
Berdi Amanow
Salgysy:
Балканабад
Telefon belgiňiz:
99362543212
Pocta:
bkerimow@yandex.ru
Web adres:
https://pikir.ru
Tâze forum portaly geliñ bize goshuluñ we gyzykly mowzuklary okañ we öz mowzuklarynyzy paylashyñ çat bölüminde agzalarymyz bilen gyzykly söhbetler ediñ Salgymyz https://pikir.ru

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň
Meňzeş täzelikler