Arhiw

"BAKA" karton gap öndürýän kärhanasy

0
8624
Salgysy:
Туркменистан, Ашгабад, Копетдагский этрап, проспект Гарашсызлык, дом 78 кв. 23.
Telefon belgiňiz:
(+993 65) 50-16-66.
Pocta:
info@bakapack.biz
Soňky täzelenme:

"BAKA" kompaniýamyz, gasynlanan tagta we karton gaplamalary 2018-nji ýyldan bäri öndürýär.

Biz siziň bilen hyzmatdaşlyga gyzyklanma bildirýäris we gasynlanan gaplamalary we gasynlanan kartonlary uzak möhletli ýa-da bir gezeklik esasda hödürleýäris.

Gasynlanan karton we gasynlanan karton gaplamalary öndürmek üçin giň mümkinçiliklere eýe bolmak bilen, karton gaplamakda islegleriňizi doly we iň amatly şertlerde kanagatlandyryp biljekdigimize ynanýarys.

Zawodymyzdaky häzirki zaman enjamlary, müşderiniň islegi boýunça islendik ululykdaky we konfigurasiýaly gasynlanan gaplamalary öndürmäge mümkinçilik berýär.

Karton önümçiliginde dürli ýurtlardan hyzmatdaşlarymyz tarapyndan üpjün edilýän diňe ýokary hilli çig mal ulanylýar.

Biziň kompaniýamyz, dürli pudaklaryň kärhanalary üçin köp reňkli çap etmek arkaly çylşyrymly örtükli gasynlanan kartondan transport gaplaryny öndürýär.

Şeýle hem flexo çaphana hyzmatlaryny edýäris. Flexo çap etmek, gaplaýyş materiallarynda çap etmegiň iň meşhur görnüşlerinden biridir, şonuň üçin taýýar önüm ýokary hilli. Beýleki çap usullary bilen deňeşdirilende, flexo çap etmek önümçiligiň bahasyny azaldar, bu bolsa müşderiniň umumy bahasyny ep-esli azaldar.

Kompaniýanyň topary, IE "BAKA", uly tejribä eýe hünärmenler bolup, bahalara hil taýdan önüm saýlamakda müşderilere kömek etmekden elmydama hoşal.

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň
Meňzeş täzelikler