Soňky habarlar

Archive news

Maglumatlar tehnologiýalarynyñ Türkmen-hindi okuw merkezi sizi kompyuter hunarleri boýunça okuwlara çagyrýar

0
156
Eýesi:
Serdar
Salgysy:
Magtymguly adyndaky Turkmen dowlet uniwersiteti, 2 nji bina
Telefon belgiňiz:
+99364706804
Pocta:
waylesx@gmail.com
Web adres:
www.ticit.edu.tm
Turkmenistanyñ Bilim ministrliginiñ Maglumatlar tehnologiýalarynyñ Türkmen-hindi okuw merkezi hazirkizaman okuwlary gurnayar. Bu okuwlar esasan hem mekdep okuwçylaryna, talyplara we mekdep mugallymlaryna has peydaly bolar. Siz biziñ okuw merkezimizde kompyuter sowatlygy boyunça Turkmenistanyñ Bilim ministrliginiñ nusgawy sertifikatyny almaklyga we geljekde bilim ulgamynyñ islendik pudagynda işlemeklige mumkinçilik alyp bilersiñiz.

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Meňzeş täzelikler
Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň