Soňky habarlar

Arhiw

Moda we stil

Aşgabatda güýzki-gyşky lybaslaryň görkezilişi bolar

Türkmenistanyň Dokma senagaty ministrligi Aşgabat şäheriniň ýaşaýjylaryny we myhmanlaryny güýzki-gyşky lybaslaryň görkezilişine çagyrýar. Dabara Halkara Bitaraplyk güni mynasybetli geçirilýär. Lybaslaryň görkezilişigi 4-nji dekabrda «Altyn asyr» söwda...

Olimpiýa lybaslary tanyşdyryldy

Şu gün Aşgabatda açylan «Bilim we sport Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe» atly halkara sergisinde we maslahatynda Türkmenistanyň wekiliýetiniň 2020-nji ýylda Tokioda (Ýaponiýa) geçiriljek Olimpiýa oýunlarynda...

Aşgabatda halkara pudaklaýyn sergi geçirildi

Iki günüň dowamynda Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasynyň sergi merkezinde ýurdumyzyň Dokma senagaty pudagynyň işgärleriniň güni mynasybetli “Türkmen dokmasy-2017” atly Halkara sergisi geçirildi. Ýokary hilli we köp görnüşli...

Ýaş dizaýnerleriň üstünligi

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwrüniň dizaýny Türkmenistanda döwrebap we milli dokma önümleriniň öndürilip, matalaryň teksturasynyň täzeçe ulanylmagy we geometrik, ösümlik, haýwan, nagyş şekilleriniň sazlaşygyndan düzülen egin-eşikleriň...

«Talyp gözeli-2015» gözellik bäsleşigi geçirildi

Aşgabat, 08.03.2015. “Türkmenportal”. Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi Geňeşi, Bilim ministrligi hem-de Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi Geňeşiniň bilelikde guramagynda 7-nji martda «Talyp gözeli-2015» atly gözellik...