Hadysalar

Taslamadan amala aşyrylmaga çenli

“Türkmengaz” döwlet konserniniň düzüminde täze önümçilik düzümi – “Türkmengazinžiniring we gurluşyk” müdirligi döredildi. Oňa konserniň garamagyndaky Tebigy gaz institutynyň taslama bölegi hem-de konserniň düzümleýin bölümlerinden...

Halkara kompaniýalar türkmen bazary bilen gyzyklanýar

21-nji iýunda Aşgabatda Söwda-senagat edarasynyň guramagynda geçirilýän “Halkara ykdysady hyzmatdaşlygy — 2017” atly köpugurly sergi öz işini tamamlady. Sergide ýurdumyzyň we daşary döwletleriň 80-den gowrak kompaniýalar...

Howa maglumaty 1 - 7.02.2016 ý.

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Gidrometeorologiýa baradaky milli komitetiň ýurdumyzda şu hepdäniň dowamynda boljak howanyň ýagdaýy barada berýän maglumaty: Aşgabatda  üýtgäp durýan bulutly howa bolup, hepdäniň ortasynda...