Soňky habarlar

Archive news

Hadysalar

Aşgabatda gaz partlamasy boldy

16-njy iýulda takmynan ir sagat 7:20 töweregi Aşgabadyň 10-njy kiçi etrapçasynda gaz partlamasy boldy. A.Niýazow köçesiniň, 1-nji geçelgesiniň 12-nji öýüniň, 2-nji korpusyndaky 4 gatly  jaýyň...

Türkmenistanyň Prezidenti Efiopiýanyň Prezidentine gynanç bildirdi

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Efiopiýa Federatiw Demokratik Respublikasynyň Prezidenti hanym Sahle-Work Zewdä «Ethiopian Airlines» awiakompaniýasynyň uçarynyň heläkçilige uçramagy we bu heläkçiligiň köp sanly adam pidalaryna...

Türkmenistan Eýranyň halkyna ynsanperwerlik kömegini berýär

Türkmenistanyň hem-de Eýran Yslam Respublikasynyň dost-doganlyk we hoşniýetli goňşuçylyk gatnaşyklaryndan ugur alyp, Eýranyň Kermanşah welaýatynda bolan ýertitremesi zerarly ejir çeken ilata ynsanperwer kömegini bermek maksady...

"Hemmelerden başarjaňa" 6 ýaşly türkmenistanly tansçy gatnaşýar

6 ýaşly türkmenistanly tansçy Azym Amanow Russiýanyň "Birinji" ýaýlymynda geçirilýän "Hemmelerden başarjaň" («Лучше всех») bäsleşiginde gatnaşýar. Bu gepleşik çagalaryň ukyp-başarnyklaryny açmakda we olary goldamakda uly orun...