Hadysalar

Taslamadan amala aşyrylmaga çenli

“Türkmengaz” döwlet konserniniň düzüminde täze önümçilik düzümi – “Türkmengazinžiniring we gurluşyk” müdirligi döredildi. Oňa konserniň garamagyndaky Tebigy gaz institutynyň taslama bölegi hem-de konserniň düzümleýin bölümlerinden...

Halkara kompaniýalar türkmen bazary bilen gyzyklanýar

21-nji iýunda Aşgabatda Söwda-senagat edarasynyň guramagynda geçirilýän “Halkara ykdysady hyzmatdaşlygy — 2017” atly köpugurly sergi öz işini tamamlady. Sergide ýurdumyzyň we daşary döwletleriň 80-den gowrak kompaniýalar...