Soňky habarlar

Arhiw

Hadysalar

Türkmenistan ÝB-däki raýatlaryny alyp gelýär

9-njy oktýabr güni «Türkmenhowaýollary» gullugy Germaniýanyň Mýunhen şäherinden ýörite uçuşy amala aşyrylar. Bu uçuş bilen Ýewropa Bileleşiginiň dürli döwletlerinde galan 100 watandaşymyz ýurdumyza alnyp gelner. Türkmenabadyň...

EASA Aşgabadyň Halkara howa menziline ýokary baha berdi

Sanly wideoaragatnaşyk arkaly 14-nji oktýabrda geçirilen iş maslahatynda «Türkmenhowaýollary» agentliginiň başlygy D.Saburow döwlet Baştutanyna Ýewropanyň Awiasiýa howpsuzlygy agentligi (EASA) tarapyndan uçuşlaryň howpsuzlygynyň üpjün edilişine geçirilen...

Aşgabatda gaz partlamasy boldy

16-njy iýulda takmynan ir sagat 7:20 töweregi Aşgabadyň 10-njy kiçi etrapçasynda gaz partlamasy boldy. A.Niýazow köçesiniň, 1-nji geçelgesiniň 12-nji öýüniň, 2-nji korpusyndaky 4 gatly  jaýyň...

Türkmenistanyň Prezidenti Efiopiýanyň Prezidentine gynanç bildirdi

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Efiopiýa Federatiw Demokratik Respublikasynyň Prezidenti hanym Sahle-Work Zewdä «Ethiopian Airlines» awiakompaniýasynyň uçarynyň heläkçilige uçramagy we bu heläkçiligiň köp sanly adam pidalaryna...