Soňky habarlar

Archive news

Täzelikler

Türkmenistanda söwda ulgamy sanly görnüşe geçýär

«Agzybirlik tilsimaty» kärhanasy tarapyndan şu günler Aşgabat şäheriniň çäklerinde döwlet söwda ulgamy sanlaşdyrylýar. Has takygy, paýtagtymyzdaky Söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrliginiň garamagyndaky dükanlaryň 186-synyň...

Ilkinji türkmen kompýuterleri öndüriler

2018-nji ýylyň oktýabr aýynda Türkmenistanyň Söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrliginiň “Kompýuter tehnologiýalary merkezi” tarapyndan esaslandyrylan “Agzybirlik tilsimaty” kärhanasy täzelikleriň bosgasynda. TDH-nyň hem habar berşi...

«Türkmeniň Altyn asyry» bäsleşiginiň ýeňijileri yglan edildi

7-nji sentýabrda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow «Edebiýat, medeniýet we sungat işgärleriniň, höwesjeň aýdymçy ýaşlaryň hem-de zehinli çagalaryň arasynda Türkmenistanyň Prezidentiniň yglan eden «Türkmeniň Altyn asyry»...

Koreýanyň futbol ýygyndysy Aşgabada geldi

Koreýa Respublikasynyň futbol boýunça milli ýygyndysy «Turkish Airlines» awikompaniýasynyň şu gün irdenki gatnawlarynyň biri bilen Aşgabada geldi. Koreý futbolçylary Dünýä çempionaty ― 2022-niň saýlama tapgyrynyň...

Russiýada 20-nji dünýä çempionatyna badalga berildi

Şu gün Ýekaterinburg şäherinde (Russiýa) boks boýunça 20-nji dünýä çempionatyna badalga berildi. Ýubileý çempionat «Ýekaterinburg-Ekspo» sport toplumynda 8 ― 21-nji sentýabr aralygynda geçiriler diýip, «Rossiýskaýa...

Söhbetdeşimiz — hormatly atlaryň eýeleri Çepbe bilen Hajy

7-nji sentýabrda Aşgabatdaky «Mukamlar» köşgünde Türkmenistanyň Prezidentiniň yglan eden «Türkmeniň altyn asyry» bäsleşiginiň ýeňijilerini, şeýle-de hormatly atlara mynasyp bolan döredijilik intelligensiýasynyň wekilleriniň birnäçesini sylaglamak dabarasy...

Türkmen telewideniýesiniň tehniki mümkinçilikleri kämilleşdirilýär

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň 6-njy sentýbarda geçirilen mejlisinde wise-premýer B.Abdyýewa döwlet Baştutanyna Telewideniýe, radiogepleşikler we kinematografiýa baradaky döwlet komitetiniň tehniki enjamlaryny döwrebaplaşdyrmak boýunça geçirilmegi göz öňünde...

TNGIZT-de önümçilik döwrebaplaşdyrylýar

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň 6-njy sentýabrda geçirilen mejlisinde wise-premýer M.Meredow döwlet Baştutany Gurbanguly Berdimuhamedowa ýangyç-energetika toplumynyň kärhanalarynyň işini kämilleşdirmek boýunça alnyp barylýan işler barada hasabat berdi. Şunda...