Soňky habarlar

Archive news

Ylym we tehnika

Çaltlandyrylan bilim hepdeligi dowam edýär

Aşgabat, 24.02.2015. “Türkmenportal”. “Şu günler ÝUNESKO-da çaltlandyrylan bilim hepdeligi geçirilýär” diýip, “unmultimedia.org” habar berýär. ÝUNESKO-da çaltlandyrylan ulgam sowatsyzlygyň garşysyna göreş serişdesi bolup biler diýip hasap edýärler. 2014-nji ýylda...

Çygly fewral

Aşgabat, 23.02.2015. “Türkmenportal”. Aşgabatda soňky üç günde ygalyň 2 aýlyk normasy ýagdy. Diňe fewralyň 21-nden 22-sine geçilen gijede düşen ygal aýlyk norma deň boldy.  Bolluk bilen ýagan bu...

Türkmenistanyň Prezidenti slowen kompaniýasyna bardy

14-nji maýda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň Sloweniýa Respublikasyna resmi saparynyň ikinji, jemleýji güni boldy. Günüň birinji ýarymynda Türkmen döwletiniň  Baştutany “Iskratel” kompaniýasyna baryp gördi. Bu kompaniýa...

Türkmenistanda Şweýsariya Konfederasiýasynyň ilçisi işe başlady

18-nji noýabrda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň tabşyrygy boýunça Türkmenistanyň Mejlisiniň  Başlygy A.Nurberdiýewa Şweýsariya Konfederasiýasynyň  Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi jenap Filipp Ştalderden ynanç hatyny...

15-nji fewral taryhda

 Aşgabat, 15.02.2015. “Türkmenportal”. 2013-nji ýyl — Çelýabinskide meteorit ýagşy ýagdy. 2012-nji ýyl — Türkmenistanda Saýlawlary we sala salşyklary geçirmek baradaky merkezi topary öz karary bilen Türkmenistanyň Prezidentiniň...

Synag möwsümi ýakynlaşýar

11-nji iýulda Türkmenistanyň ýokary we orta hünär okuw mekdeplerine talyplyga kabul edilşik başlar. Dalaşgärleriň resminamalary 11-nji iýuldan 19-njy awgusta çenli kabul ediler. Ýöne resminamalary kabul...