Türkmenistanyň Prezidentiniň saýlawlaryndandan fotoreportaž

09:3113.02.2017
0
1961
Türkmenistanyň Prezidentiniň saýlawlaryndandan fotoreportaž

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Meňzeş täzelikler
Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň