Archive news

Artur Geworkýan «Gyzylgum» futbol toparyna geçmäge ýakyn

10:3712.02.2017
0
367

Türkmenistanyň futbol boýunça milli ýygyndysynyň ýarym goragçysy Artur Geworkýan karýerasyny Özbegistanyň Nawoýi şäherinde dowam etdirip biler. Futbolçy bilen şäheriň «Gyzylgum» futbol topary gyzyklanýar.

«Sports.uz» saýtynyň habar bermegine görä, A.Gewrokýan ýakyn günlerde «Gyzylgum» bilen şertnama baglaşyp biler. Şertnamanyň möhletiniň bir ýyl boljakdygy çaklanylýar.
Geçen möwsümde Özbegistanyň «Lokomotiw» toparynda çykyş eden A.Geworkýan ýurduň çempionlygy hem-de futbol Kubogyny gazanypdy. Möwsümiň ahyrynda «demirýolçular» bilen baglaşan şertnamasy tamamlanan futbolçy edil häzir erkin agent.

gala blog level3
Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň