Türkmenabat şäherinde täze çagalar meýdançasy ulanmaga berildi

10:0019.01.2016
0
483
Türkmenabat şäherinde täze çagalar meýdançasy ulanmaga berildi

Ýakynda Lebap welaýatynyň dolandyryş merkezi Türkmenabat şäheriniň Bitarap Türkmenistan şaýolunyň ugrnda gurlan çagalar meýdançasy ulanmaga berildi. Bu meýdançada çagalaryň dynç almagy we dürli gyzykly oýunlary oýnamagy üçin ähli zerur bolan şertler döredilipdir. Meýdançanyň gyrasynda bolsa çagalary oýunlaryna tomaşa edýän ata-eneler üçin dynç alar ýaly şertler göz öňünde tutulypdyr.

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Meňzeş täzelikler
Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň