Atamyrat we Garabogaz şäherlerinde guruljak howa menzilleri halkara ülňülerine laýyk geler

02:1816.01.2016
0
759
Atamyrat we Garabogaz şäherlerinde guruljak howa menzilleri halkara ülňülerine laýyk geler

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň 15-nji ýanwarda geçirilen mejlisinde Türkmen döwletiniň Baştutanyna “Türkmenhowaýollary” döwlet milli gullugynyň maddy-enjamlaýyn binýadyny döwrebaplaşdyrmak boýunça alnyp barylýan işler barada hasabat berildi.

Howa gämileriniň hatarynyň döwrebaplaşdyrylmagy bilen birlikde, ýerüsti binýat hem ösdürilýär. Lebap welaýatynyň Atamyrat hem-de Balkan welaýatynyň Garabogaz şäherlerinde howa menzillerini halkara ölçeglerine laýyk getirmek göz öňünde tutulýar.

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Meňzeş täzelikler
Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň