Soňky habarlar

Archive news

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynda geleşikleriň 21-si bellige alyndy

00:0503.01.2016
0
1129
Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynda  geleşikleriň 21-si bellige alyndy

Daşary ýurt walýutasyna Estoniýadan gelen telekeçiler Seýdiniň nebiti gaýtadan işleýän zawodynda öndürilen benzini satyn aldylar. Mundan başga-da, Birleşen Arap Emirliklerinden, Şweýsariýadan, Singapurdan, Maltadan, Owganystandan, Gyrgyzystandan gelen telekeçilere daşary ýurt puluna azyklyk bugdaý, nah ýüplük, pagta süýümi ýerlenildi. Geleşikleriň jemi bahasy ABŞ-nyň 14 million 719 müň dollaryndan gowrak boldy.

Manat serişdelerine Russiýadan, Türkiýeden, Pakistandan gelen işewürler  bahasy 9 million 431 müň manatlykdan gowrak arassalanan pagta ýagyny, nah ýüplügi, hojalyk sabynyny satyn aldylar.

gala blog level3
Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň