Türkmenistanyň Bitaraplygynyň 20 ýyllygy mynasybetli türkmen we daşary ýurt aýdymçylarynyň gatnaşmagynda geçirilen konsertden fotoreportaž

18:4813.12.2015
0
2184
Türkmenistanyň Bitaraplygynyň 20 ýyllygy mynasybetli türkmen we daşary ýurt aýdymçylarynyň gatnaşmagynda geçirilen konsertden fotoreportaž

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Meňzeş täzelikler
Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň