Soňky habarlar

Archive news

Bitaraplygymyzyň XX ýyllyk şanly toýuna bagyşlanan baýramçylyk sergisi

07:3803.12.2015
0
1397
Bitaraplygymyzyň XX ýyllyk şanly toýuna bagyşlanan baýramçylyk sergisi

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Meňzeş täzelikler
Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň