Soňky habarlar

Archive news

Türkmenistanyň Çeperçilik akademiýasynyň talyplarynyň güýzki tejribelilik işleriniň sergisi

07:3603.12.2015
0
2855
Türkmenistanyň Çeperçilik akademiýasynyň talyplarynyň güýzki tejribelilik işleriniň sergisi

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Meňzeş täzelikler
Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň