Archive news

Kuala-Lumpur şäherinde türkmen-malaý işewürler maslahaty, Aşgabatda German ykdysadyýetiniň güni geçiriler

07:2221.11.2015
0
1457

25-nji noýabrda Malaýziýanyň paýtagty Kuala-Lumpur şäherinde türkmen-malaý işewürler maslahaty geçiriler. Onuň işine degişli ministrlikleriň we pudak edaralarynyň wekillerinden, Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň agzalaryndan düzülen wekiliýet gatnaşar.  Bu barada Türkmenistanyň Minstrler Kabinetiniň 20-nji noýabrda geçirilen mejlisinde habar berildi.

26-njy noýabrda Aşgabatda German ykdysadyýetiniň güni geçiriler. Bu çärä gatnaşmak üçin GFR-den wekiliýetiň gelmegine garaşylýar. Onuň düzüminde döwlet edaralarynyň we guramalarynyň, iri kompaniýalaryň onlarçasynyň wekilleri bolar. Bu barada Türkmenistanyň Minstrler Kabinetiniň 20-nji noýabrda geçirilen mejlisinde habar berildi.

gala blog level3
Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň