Türkmenistanyň Prezidenti Eýranda geçiriljek gazy eksport ediji ýurtlaryň döwlet Baştutanlarynyň ýokary derejeli duşuşygyna gatnaşar

07:1721.11.2015
0
1182
Türkmenistanyň Prezidenti Eýranda geçiriljek gazy eksport ediji ýurtlaryň döwlet Baştutanlarynyň ýokary derejeli duşuşygyna gatnaşar

22-23-nji noýabrda Türkmenistanyň hökümet wekiliýeti Eýran Yslam Respublikasynda resmi saparda bolar. Goňşy ýurtda gazy eksport ediji ýurtlaryň döwlet Baştutanlarynyň ýokary derejeli duşuşygy geçiriler. Bu barada Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň 20-nji noýabrda geçirilen mejlisinde habar berildi.  

Ýokary derejede geçiriljek türkmen-eýran gepleşikleriniň gün tertibine döwletara hyzmatdaşlygynyň ileri tutulýan ugurlarynda, şol sanda ykdysady ulgamda, ulag-aragatnaşyk , elektroenergetika pudaklarynda hyzmatdaşlyk meseleleriniň giň topary giriziler. Şol gepleşikleriň jemleri boýunça  resminamalaryň ençemesine gol çekmek göz öňünde tutulýar.

23-nji noýabrda Türkmenistanyň Prezidenti gazy eksport ediji ýurtlaryň döwlet Baştutanlarynyň ýokary derejeli duşuşygyna gatnaşar. Ýokary derejede geçiriljek bu duşuşyga Türkmen döwletiniň  Baştutany hormatly myhman hökmünde çagyryldy.

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Meňzeş täzelikler
Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň