Türkmenistanda Şweýsariya Konfederasiýasynyň ilçisi işe başlady

22:4618.11.2015
0
1446

18-nji noýabrda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň tabşyrygy boýunça Türkmenistanyň Mejlisiniň  Başlygy A.Nurberdiýewa Şweýsariya Konfederasiýasynyň  Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi jenap Filipp Ştalderden ynanç hatyny kabul etdi.

Şeýle hem şweýsar ilçisi Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde kabul edildi. Bu ýerde uzakmöhletleýin we özara bähbitlilik esasynda guralýan türkmen-şweýsar gatnaşyklaryny has-da ösdürmek meseleleri boýunça netijeli pikir alşyldy. 

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Meňzeş täzelikler
Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň