Soňky habarlar

Arhiw

Türkmenistanyň futbol ýygyndysy Gonkongy Ruslan Mingazowyň goşa goly bilen ýeňip gelýär

17:5821.11.2023
0
56359

Häzirki minutlarda futbol boýunça 2026-njy ýylda geçiriljek dünýä çempionatynyň Aziýa boýunça saýlama böleginiň «E» toparçasyndaky Gonkong ― Türkmenistan duşuşygy dowam edýär. Birinji ýarymdan soňra Türkmenistan 2:1 hasabynda öňde barýar.

Duşuşykda türkmen ýygyndysynyň gollaryny Ruslan Mingazow geçirdi. Gonkongyň ýeke-täk goluny Waý Wong geçirdi.

Iki ýygyndy mundan ozal Dünýä çempionaty ― 2010-yň birinji saýlama tapgyrynda hem duşuşypdylar. Şonda Gonkongda geçirilen duşuşyk 0:0, Aşgabatdaky duşuşyk bolsa 3:0 hasabynda türkmen ýygyndysynyň ýeňşi bilen tamamlanypdy.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň