Türkmenistanyň we Omanyň ýygyndylarynyň preskonferensiýasyndan fotoreportaž

17:4416.11.2015
0
1686
Türkmenistanyň we Omanyň ýygyndylarynyň preskonferensiýasyndan fotoreportaž

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Meňzeş täzelikler
Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň